Προστέθηκε:: 2017-02-03 18:37:49|Πληροφορίες Σκιάθου

Περιήγηση στη Σκιάθο

Το νησί Σκιάθος έχει ξεχωριστό φως. Γέννησε Αγίους των γραμμάτων και έγραψε την Ιστορία, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας με τους ταρσανάδες, τα εκατόν δέκα ιστιοφόρα και τα μοναστήρια του. Ερημητήριο και ορμητήριο, η Σκιάθος συνέβαλε στην πολιτισμική ιστορία της νεότερης Ελλάδας με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και άλλες σημαντικές κορυφές των γραμμάτων και των Επιστημών.

Προστέθηκε:: 2017-02-03 18:48:59|Πληροφορίες Σκιάθου

Στην ενδοχώρα

Στην ενδοχώρα, though different from the coastal part of the island reveals an equally interesting aspect. Here, the splendid natural landscape dominates, with the monasteries to be the main sightseeing. This magnificent part of the island is worth visiting too.

Προστέθηκε:: 2017-02-04 08:06:03|Πληροφορίες Σκιάθου

Παραλία και Υδροβιότοπος των Κουκουναριών

Τον Απρίλιο του 1997 το ΥΠΕΧΩΔΕ κατάρτισε τον "Εθνικό Κατάλογο" των περιοχών που προτείνονται προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000. Το δίκτυο Natura 2000 αφορά όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης. Το δάσος και η λιμνοθάλασσα των Κουκουναριών έχουν κυρηχθεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής, έχουν ήδη ενταχθεί στο κοινοτικό πρόγραμμα ENVIREG και χαρακτηρίστηκαν σαν περιοχή "NATURA 2000", όσο και σαν διατηρητέο Μνημείο της φύσης και λίκνο του πολιτισμού, ανήκοντας στις ζώνες ειδικού ενδιαφέροντος (SCIs).